Sản phẩm nhựa tái chế

Tiệm Nửa Thước, bọn mình quan tâm đến môi trường và yêu thích công việc tái chế, tái tạo. Ngay trong những hoạt động đời sống hàng ngày, nếu có thể bọn mình đều làm, hướng nhân viên đến việc tiết kiệm và tái chế, dùng lại những vật dụng bằng nhựa. 

Bọn mình háo hức và yêu thích khi tìm được một vật liệu tái chế từ các rác thải nhựa. Với những kinh nghiệm chế tác và kết hợp đa chất liệu, chúng tôi ứng dụng các kỹ thuật và công nghệ để làm ra những sản phẩm có tính năng, tính ứng dụng cao, từ những tấm nhựa tái chế. Hy vọng sẽ đem đến cho thị trường, người tiêu dùng Việt những sản phẩm bằng vật liệu tái chế thiết thực, giá thành hợp lý và góp phần truyền tải và quảng bá rộng rãi thông điệp "hạn chế và tái chế" đến mọi người, mọi nhà.  Reduce – Reuse – Recycle.