Chất liệu Gỗ

Tiệm không giới hạn bản thân vào một loại gỗ nào. Ở tiệm, gỗ Thông, Gỗ Sồi, Tần Bì, Óc Chó, Gỗ Tre...., mỗi loại với từng đặc tính, màu sắc khác nhau sẽ được nghiên cứu và áp dụng những kỹ thuật khác nhau để tạo ra những tác phẩm thẩm mỹ cao nhưng phải có tính ứng dụng bền bỉ vào đời sống.  

Chưa có sản phẩm nào trong danh mục này